Spring naar inhoud

Bekeerde moslim kan nergens bidden behalve in badkamer

Vraag:

Aantal jaren geleden ben ik bekeerd tot de Islam alhamdoelilah wat mijn ouders verachten. Ze laten me niet bidden, veroorzaken mij veel verdriet en laten mij bij hun verbale aanval veel huilen. Ik probeer mijn familiebanden te onderhouden en wanneer het tijd voor het gebed aandringt, probeer ik de kamer te verlaten wat ze uiteindelijk niet toestaan. Dus soms moet ik mijn toevlucht nemen tot het bidden in de badkamer uit angst om een gebed te missen. Ik weet dat het haram is, maar het is de enige plek waar ze me niet kunnen zien bidden. Als ik ergens anders bidt, vrees ik dat ze me zullen kwetsen en mentaal aanvallen; wat kan ik doen?

Antwoord:

Alle lof aan Allah.

Ten eerste:

Wij vragen Allah om jouw geloof en vroomheid te vermeerden en jou belonen met het zien van de leiding van je ouders en familie naar de Islam.

Te tweede:

Het gebed is na het afleggen van de getuigenis, het meest belangrijke pilaar van de Islam. En het is om geen enkele reden toegestaan om het weg te laten of er zorgeloos over zijn. Dikwijls moet een persoon het gebed verrichten volgens hetgeen waar hij toe in staat is; staand, zittend, of liggend bidden. Hij kan zelfs het gebed in zijn vlucht voor een wild dier of overstroming verrichten middels bewegingen en of gebaren die hij maakt tijdens het lopen. Zo lang een persoon gezond verstand heeft, wordt het gebed voor hem niet kwijtgescholden.

Als het voor hem moeilijk wordt op elke moment het gebed kunnen verrichten, dan is het toegestaan om het Dohr gebed samen te voegen met het Asr gebed. Eveneens het Maghrib met 'Ishaa' gebed. Dit is door genade en barmhartigheid van Allah.

Hierop gebaseerd: als het zien van jouw gebed door jouw familie resulteert in zichtbare problemen zoals geslagen worden, uit huis worden gestuurd of geschuwd worden, dan is het toegestaan om Dohr en Asr samen te voegen . Hetzelfde geldt ook voor Maghrib en 'Ishaa'. Naar aanleiding van hetgeen je makkelijkst vindt, kan dit gebeuren op het moment van de vroege of latere gebed (voorbeeld; Dohr en Asr samenvoegen op moment van Dohr of op moment van Asr). Daarnaast is het samenvoegen van gebeden toegestaan bij diverse redenen zoals gedurende het reizen, ziekte, regen, vrees voor iemand’s bezittingen of voor het verlichten van ontberingen of moeilijkheden.

Wat betreft het bidden in de badkamer (wc), dit is niet toegestaan omdat het een verblijfplaats is voor de duivels en een plek waar de 'Awrah’s (d.w.z. de intieme lichaamsdelen) ontbloot zijn.
At-Tirmidhi, Aboe Dawoed en Ibn Maadjah overleverde van Aboe Sa’ied el Khoedri dat hij zei: de Profeet zei: “de gehele aarde is een plek voor het gebed, behalve de begraafplaatsen en badkamers.” (Autenthiek verklaard door Al-Albani en Ibn Hibbaan in Sahieh Soenan el-Thirmidhi)

De overlevering toont ons dat gebeden in badkamers (of wc’s) niet geldig zijn en het is niet toegestaan om het te doen behalve in uiterste noodzaak; bijvoorbeeld als de schade die je zal overkomen van je ouders extreem is en je nergens anders kunt bidden; zelfs niet door het samenvoegen van je gebeden zoals genoemd. In dit geval is het toegestaan om te bidden in de badkamer.

Sheikh Ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd over een christelijke jongen die in het geheim moslim werd en vreesde voor problemen als zijn familie erachter kwam dat hij moslim is geworden. En hij is een jonge student op school. Hij heeft geen plek om te bidden en is bang dat wanneer ze erachter komen, hij naar een ongelovig land wordt gestuurd of dat ze hun best gaan doen om hem zijn geloof te laten opgeven. En vanwege zijn jonge leeftijd kan hij niet standvastig zijn. Is het toegestaan om het gebed in de badkamer verrichten?

Hij antwoordde: Het lijkt erop dat er niks op tegen is als hij geen andere plek kan vinden. Als hij voor hun bidt, zullen ze ontdekken dat hij moslim is en proberen om hem zijn geloof te laten opgeven. Als hij geen één andere plek kan vinden, dan is er hier niets op tegen. Wanneer hij een andere plek kan vinden of een plek voor een paar van zijn gebeden en voor andere niet, dan moet hij er bidden. Want het gebed in de badkamer (of wc) is niet toegestaan omdat het verboden is om te bidden in begraafplaatsen of badkamers. Maar als hij geen één andere plek kan vinden, dan moet hij het gebed niet nalaten. Einde Citaat

En Allah weet het beste.

Islamqa.com

Moet je naam veranderen als je bekeerd en moslim wordt

Vraag:

Hoe belangrijk is het voor een bekeerling om zijn naam te veranderen, en wat is het verschil tussen een Arabische en moslim naam?

Antwoord:

Alle lof aan Allah. Namen dragen betekenissen en in de meeste gevallen zal elke persoon beïnvloed raken door de betekenis van zijn naam. Het is nodig dat iemand zichzelf- of zijn kinderen- vernoemt naar goede namen met goede betekenissen zodat ze op een positieve manier beïnvloed worden door hun namen.

Islam is gekomen naar zowel de Arabieren als niet-Arabieren en het is niet nodig voor een nieuwe moslim om een Arabische naam te nemen. Zo traden vele Perzen en Byzantijnen tot de Islam en behielden hun namen. Ook vele niet Arabische Profeten droegen namen die niet Arabisch waren. Wat een persoon niet moet doen is het kiezen van een slechte naam of ééntje met een betekenis die tegen de Islam gaat.

Sheikh Abdoel Aziez Ibn Baaz (Moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd:

Moet een persoon die Moslim wordt zijn naam als Joseph of George veranderen?

Hij antwoordde: Hij hoeft zijn naam niet te veranderen, tenzij hij een naam heeft die dienstbaarheid weerspiegelt aan iets anders dan Allah bijvoorbeeld: Abdel Masieh (wat betekent slaaf van Jezus de ‘Messias’). Maar het is wel goed om zijn naam naar iets beters te veranderen. Dus als hij zijn buitenlandse naam verandert naar een islamitische naam, dan is het goed, maar het is geen verplichting.

Als zijn naam (bijvoorbeeld) Abdel Masieh is (d.w.z. “slaaf van Jezus de Messias,” een gebruikelijke naam onder Arabische Christenen; in het Engels vertaald zal het “Christopher” zijn) of iets wat erop lijkt, dan moet hij het veranderen. Daarentegen, als zijn naam geen dienstbaar aan iets anders dan Allah impliceert, zoals George en Paul etc., dan hoeft hij het niet te veranderen. En Allah is de bron van alle kracht.

Fataawa Islamiyyah, Boekdeel 4, blz. 404

Bron: Islamqa.com

 

Islam praktiseren voor bekeerlingen

Vraag:

Moet een nieuwe moslim, die recent bekeerd is, alle regels van de Islam in één keer leren of in fasen? Moet hij starten met de basis geloofsleer of de basisregels omtrent de verplichte en verboden zaken?

Antwoord:

Alle Lof aan Allah. De antwoord op deze vraag wordt gevonden door te kijken wat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) gedaan heeft toen hij Daa'iyaahs (d.w.z. islam verkondigers) erop uit stuurden om mensen tot de islam uit te nodigen. Hij (Vrede zij met hem) zond de Daa'iyaahs  om mensen tot de islam uit te nodigen, en hij leerde hen om te beginnen met Tawhied. Oftewel het geloof in de éénheid van Allah. Vervolgens het gebed, dan de Zakaat (d.w.z. verplichte liefdadigheid), dan het vasten en dan de Hajj (pelgrimtocht naar Mekka) als de tijd er voor aanbrak.

Hij zond zijn metgezel Moe'aad naar Yemen en vertelde hem om eerst de mensen uit te nodigen naar Tawhied. Als zij gehoor gaven, dan diende hij ze uit te nodigen tot het verrichten van het gebed. Als zij gehoor gaven, dan uitnodigen tot het uitgeven van de Zakaat. Hij heeft het vasten en Hajj niet genoemd want in de periode dat hij (vrede zij met hem) Moe'aad op pad stuurde, was het nog geen tijd voor deze vormen van aanbidding. Het was in de maand Rabee' ul-Awwal in het jaar 10 na Hidjrah (d.w.z. het tiende jaar na de emigratie) en dus was de tijd voor het vasten of Hajj nog niet aangebroken.

De Profeet (vrede zij met hem), met zijn wijsheid, wou niet de mensen die tot het geloof werden uitgenodigd, alle regels van de islam in één keer op hun bord schuiven. In de Koran vinden we hierover het volgende vers (interpretatie van de betekenis:

“Nodig uit tot de weg van jouw Heer, met wijsheid en goed onderricht.” (Soerat An-Nahl 16:125)

Maar moet iemand direct na zijn entréé tot de islam, starten met regels omtrent kleinere zaken zoals het laten staan van de baard, isbaal (d.w.z. de kleding boven enkels dragen voor de mannen) etc.?

De antwoord hierop moet gebaseerd worden op het bovenstaande; de beste leiding is de leiding van de Profeet (vrede zij met hem). Dus moet hij ten eerste starten met de basis principes van de Islam (dus de vijf zuilen van de Islam leren en leren hoe je deze zo correct mogelijk kunt uitvoeren, en de zes zuilen van het geloof leren kennen) totdat de Islam  in zijn hart gevestigd is en hij zich gemakkelijk voelt met zijn nieuwe gekozen religie.

Vanaf dit moment kan hij in andere zaken worden onderwezen, beginnend bij het belangrijkste; dan het volgende meest belangrijke zaak enzevoort. Dit is de weg van Allah overeenstemmend met zowel de Sharie'ah regels als de natuurlijke wetten. Kijk hoe de foetus stap voor stap begint te groeien, de vier seizoenen langzaam elkaar afwisselen en hetzelfde geldt voor de zonsopgang- en ondergang.

Als we een bekeerd persoon in één keer alle islamitische regels voorschotelen, zal het een lange tijd duren en hem zelfs mogelijk uit de Islam doen treden. (het kan hem namelijk allemaal te veel worden en zwaar lijken)

Shaykh Ibn Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn)
Al-Idjaabaat ’alaa As’ilat al-Djaaliyaat
Boekdeel 1, blz. 27-30