Moet je naam veranderen als je bekeerd en moslim wordt

Vraag:

Hoe belangrijk is het voor een bekeerling om zijn naam te veranderen, en wat is het verschil tussen een Arabische en moslim naam?

Antwoord:

Alle lof aan Allah. Namen dragen betekenissen en in de meeste gevallen zal elke persoon beïnvloed raken door de betekenis van zijn naam. Het is nodig dat iemand zichzelf- of zijn kinderen- vernoemt naar goede namen met goede betekenissen zodat ze op een positieve manier beïnvloed worden door hun namen.

Islam is gekomen naar zowel de Arabieren als niet-Arabieren en het is niet nodig voor een nieuwe moslim om een Arabische naam te nemen. Zo traden vele Perzen en Byzantijnen tot de Islam en behielden hun namen. Ook vele niet Arabische Profeten droegen namen die niet Arabisch waren. Wat een persoon niet moet doen is het kiezen van een slechte naam of ééntje met een betekenis die tegen de Islam gaat.

Sheikh Abdoel Aziez Ibn Baaz (Moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd:

Moet een persoon die Moslim wordt zijn naam als Joseph of George veranderen?

Hij antwoordde: Hij hoeft zijn naam niet te veranderen, tenzij hij een naam heeft die dienstbaarheid weerspiegelt aan iets anders dan Allah bijvoorbeeld: Abdel Masieh (wat betekent slaaf van Jezus de ‘Messias’). Maar het is wel goed om zijn naam naar iets beters te veranderen. Dus als hij zijn buitenlandse naam verandert naar een islamitische naam, dan is het goed, maar het is geen verplichting.

Als zijn naam (bijvoorbeeld) Abdel Masieh is (d.w.z. “slaaf van Jezus de Messias,” een gebruikelijke naam onder Arabische Christenen; in het Engels vertaald zal het “Christopher” zijn) of iets wat erop lijkt, dan moet hij het veranderen. Daarentegen, als zijn naam geen dienstbaar aan iets anders dan Allah impliceert, zoals George en Paul etc., dan hoeft hij het niet te veranderen. En Allah is de bron van alle kracht.

Fataawa Islamiyyah, Boekdeel 4, blz. 404

Bron: Islamqa.com