Donatie

Wij zijn in het uitvoeren van onze Da’wah (d.w.z. het uitnodigen naar Allah) activiteiten geheel afhankelijk van Allah en vervolgens van jullie donaties. Wij organiseren momenteel om de zes weken een jongerenavond of mini-conferentie in Moskee Essalaam in Utrecht. 

Dit soort activiteiten kunnen we voortzetten met de Wil van Allah en vervolgens jullie donaties. Daarom vragen we jou om een bijdrage te leveren aan deze geweldige zaak. Je helpt activiteiten te financieren die de jongeren in hun geloof op weg helpen. Weet dat het uitgeven van Sadaqah (d.w.z.) liefdadigheid vele voordelen kent waaronder:

  • Het dooft de Woede van Allah
  • Het blust de zonden zoals water het vuur uitdooft
  • Zorgt voor meer zegeningen in je bezit
  • Houdt je weg van rampspoeden en ellende

VUL SNEL HET MACHTIGINGSFORMULIER IN ZODAT JIJ EEN AANDEEL KAN HEBBEN IN DE DAWAH. MIDDELS JULLIE DONATIES KUNNEN WIJ DE ACTIVITEITEN IN STAND HOUDEN!

Machtigingsformulier
(Neem uw voorletter(s) en namen letterlijk over zoals deze op uw bankpas staan!)
Straat + huisnummer
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Opzeggen kan altijd per email (info@moslimjongerenhoograven.nl)
Keuzerondjes
Keuzerondjes

Eenmalige donatie

STEUN MOSLIM JONGEREN HOOGRAVEN
Selecteer het bedrag