Spring naar inhoud

Doneren

Wij zijn in het uitvoeren van onze Da'wah (d.w.z. het uitnodigen naar Allah) activiteiten geheel afhankelijk van Allah en vervolgens van jullie donaties.

Weet dat het uitgeven van Sadaqah (d.w.z. liefdadigheid) vele voordelen kent waaronder:

  • Het dooft de Woede van Allah
  • Het blust de zonden zoals water het vuur uitdooft
  • Zorgt voor meer zegeningen in je bezit
  • Houdt je weg van rampspoeden en ellende

Doneer hieronder een eenmalige bedrag

STEUN MOSLIM JONGEREN HOOGRAVEN
Selecteer het bedrag