Bekeerde moslim kan nergens bidden behalve in badkamer

Bekeerde moslim kan nergens bidden behalve in badkamer

Vraag:

Aantal jaren geleden ben ik bekeerd tot de Islam alhamdoelilah wat mijn ouders verachten. Ze laten me niet bidden, veroorzaken mij veel verdriet en laten mij bij hun verbale aanval veel huilen. Ik probeer mijn familiebanden te onderhouden en wanneer het tijd voor het gebed aandringt, probeer ik de kamer te verlaten wat ze uiteindelijk niet toestaan. Dus soms moet ik mijn toevlucht nemen tot het bidden in de badkamer uit angst om een gebed te missen. Ik weet dat het haram is, maar het is de enige plek waar ze me niet kunnen zien bidden. Als ik ergens anders bidt, vrees ik dat ze me zullen kwetsen en mentaal aanvallen; wat kan ik doen?

Antwoord:

Alle lof aan Allah.

Ten eerste:

Wij vragen Allah om jouw geloof en vroomheid te vermeerden en jou belonen met het zien van de leiding van je ouders en familie naar de Islam.

Te tweede:

Het gebed is na het afleggen van de getuigenis, het meest belangrijke pilaar van de Islam. En het is om geen enkele reden toegestaan om het weg te laten of er zorgeloos over zijn. Dikwijls moet een persoon het gebed verrichten volgens hetgeen waar hij toe in staat is; staand, zittend, of liggend bidden. Hij kan zelfs het gebed in zijn vlucht voor een wild dier of overstroming verrichten middels bewegingen en of gebaren die hij maakt tijdens het lopen. Zo lang een persoon gezond verstand heeft, wordt het gebed voor hem niet kwijtgescholden.

Als het voor hem moeilijk wordt op elke moment het gebed kunnen verrichten, dan is het toegestaan om het Dohr gebed samen te voegen met het Asr gebed. Eveneens het Maghrib met ‘Ishaa’ gebed. Dit is door genade en barmhartigheid van Allah.

Hierop gebaseerd: als het zien van jouw gebed door jouw familie resulteert in zichtbare problemen zoals geslagen worden, uit huis worden gestuurd of geschuwd worden, dan is het toegestaan om Dohr en Asr samen te voegen . Hetzelfde geldt ook voor Maghrib en ‘Ishaa’. Naar aanleiding van hetgeen je makkelijkst vindt, kan dit gebeuren op het moment van de vroege of latere gebed (voorbeeld; Dohr en Asr samenvoegen op moment van Dohr of op moment van Asr). Daarnaast is het samenvoegen van gebeden toegestaan bij diverse redenen zoals gedurende het reizen, ziekte, regen, vrees voor iemand’s bezittingen of voor het verlichten van ontberingen of moeilijkheden.

Wat betreft het bidden in de badkamer (wc), dit is niet toegestaan omdat het een verblijfplaats is voor de duivels en een plek waar de ‘Awrah’s (d.w.z. de intieme lichaamsdelen) ontbloot zijn.
At-Tirmidhi, Aboe Dawoed en Ibn Maadjah overleverde van Aboe Sa’ied el Khoedri dat hij zei: de Profeet zei: “de gehele aarde is een plek voor het gebed, behalve de begraafplaatsen en badkamers.” (Autenthiek verklaard door Al-Albani en Ibn Hibbaan in Sahieh Soenan el-Thirmidhi)

De overlevering toont ons dat gebeden in badkamers (of wc’s) niet geldig zijn en het is niet toegestaan om het te doen behalve in uiterste noodzaak; bijvoorbeeld als de schade die je zal overkomen van je ouders extreem is en je nergens anders kunt bidden; zelfs niet door het samenvoegen van je gebeden zoals genoemd. In dit geval is het toegestaan om te bidden in de badkamer.

Sheikh Ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd over een christelijke jongen die in het geheim moslim werd en vreesde voor problemen als zijn familie erachter kwam dat hij moslim is geworden. En hij is een jonge student op school. Hij heeft geen plek om te bidden en is bang dat wanneer ze erachter komen, hij naar een ongelovig land wordt gestuurd of dat ze hun best gaan doen om hem zijn geloof te laten opgeven. En vanwege zijn jonge leeftijd kan hij niet standvastig zijn. Is het toegestaan om het gebed in de badkamer verrichten?

Hij antwoordde: Het lijkt erop dat er niks op tegen is als hij geen andere plek kan vinden. Als hij voor hun bidt, zullen ze ontdekken dat hij moslim is en proberen om hem zijn geloof te laten opgeven. Als hij geen één andere plek kan vinden, dan is er hier niets op tegen. Wanneer hij een andere plek kan vinden of een plek voor een paar van zijn gebeden en voor andere niet, dan moet hij er bidden. Want het gebed in de badkamer (of wc) is niet toegestaan omdat het verboden is om te bidden in begraafplaatsen of badkamers. Maar als hij geen één andere plek kan vinden, dan moet hij het gebed niet nalaten. Einde Citaat

En Allah weet het beste.

Islamqa.com