Islam praktiseren voor bekeerlingen

Vraag:

Moet een nieuwe moslim, die recent bekeerd is, alle regels van de Islam in één keer leren of in fasen? Moet hij starten met de basis geloofsleer of de basisregels omtrent de verplichte en verboden zaken?

Antwoord:

Alle Lof aan Allah. De antwoord op deze vraag wordt gevonden door te kijken wat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) gedaan heeft toen hij Daa’iyaahs (d.w.z. islam verkondigers) erop uit stuurden om mensen tot de islam uit te nodigen. Hij (Vrede zij met hem) zond de Daa’iyaahs  om mensen tot de islam uit te nodigen, en hij leerde hen om te beginnen met Tawhied. Oftewel het geloof in de éénheid van Allah. Vervolgens het gebed, dan de Zakaat (d.w.z. verplichte liefdadigheid), dan het vasten en dan de Hajj (pelgrimtocht naar Mekka) als de tijd er voor aanbrak.

Hij zond zijn metgezel Moe’aad naar Yemen en vertelde hem om eerst de mensen uit te nodigen naar Tawhied. Als zij gehoor gaven, dan diende hij ze uit te nodigen tot het verrichten van het gebed. Als zij gehoor gaven, dan uitnodigen tot het uitgeven van de Zakaat. Hij heeft het vasten en Hajj niet genoemd want in de periode dat hij (vrede zij met hem) Moe’aad op pad stuurde, was het nog geen tijd voor deze vormen van aanbidding. Het was in de maand Rabee’ ul-Awwal in het jaar 10 na Hidjrah (d.w.z. het tiende jaar na de emigratie) en dus was de tijd voor het vasten of Hajj nog niet aangebroken.

De Profeet (vrede zij met hem), met zijn wijsheid, wou niet de mensen die tot het geloof werden uitgenodigd, alle regels van de islam in één keer op hun bord schuiven. In de Koran vinden we hierover het volgende vers (interpretatie van de betekenis:

“Nodig uit tot de weg van jouw Heer, met wijsheid en goed onderricht.” (Soerat An-Nahl 16:125)

Maar moet iemand direct na zijn entréé tot de islam, starten met regels omtrent kleinere zaken zoals het laten staan van de baard, isbaal (d.w.z. de kleding boven enkels dragen voor de mannen) etc.?

De antwoord hierop moet gebaseerd worden op het bovenstaande; de beste leiding is de leiding van de Profeet (vrede zij met hem). Dus moet hij ten eerste starten met de basis principes van de Islam (dus de vijf zuilen van de Islam leren en leren hoe je deze zo correct mogelijk kunt uitvoeren, en de zes zuilen van het geloof leren kennen) totdat de Islam  in zijn hart gevestigd is en hij zich gemakkelijk voelt met zijn nieuwe gekozen religie.

Vanaf dit moment kan hij in andere zaken worden onderwezen, beginnend bij het belangrijkste; dan het volgende meest belangrijke zaak enzevoort. Dit is de weg van Allah overeenstemmend met zowel de Sharie’ah regels als de natuurlijke wetten. Kijk hoe de foetus stap voor stap begint te groeien, de vier seizoenen langzaam elkaar afwisselen en hetzelfde geldt voor de zonsopgang- en ondergang.

Als we een bekeerd persoon in één keer alle islamitische regels voorschotelen, zal het een lange tijd duren en hem zelfs mogelijk uit de Islam doen treden. (het kan hem namelijk allemaal te veel worden en zwaar lijken)

Shaykh Ibn Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn)
Al-Idjaabaat ’alaa As’ilat al-Djaaliyaat
Boekdeel 1, blz. 27-30