Niet-moslims kerst en nieuwjaar toe-wensen

Vraag:

Is het toegestaan als niet-moslims mij een gelukkig nieuwjaar wensen of zeggen “de beste wensen” om te antwoorden met “en ook voor jullie”

Antwoord:

Alle lof aan Allah.

Het is niet toegestaan om de niet-moslims te groeten of te feliciteren ter gelegenheid van kerst, nieuw jaar of andere (niet islamitische) feestdagen, en het is niet toegestaan om te reageren als ze je groeten bij deze gelegenheden want het zijn geen feesten die in onze religie zijn voorgeschreven. En het teruggroeten is een bevestiging en goedkeuring van hen feesten. De moslim dient trots op zijn religie en de voorschriften te zijn, en hij dient ijverig te zijn in het uitnodigen van de mensen tot de religie van Allah de Verhevene.

Sheikh Ibn ‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd over de regelgeving met betrekking tot het groeten van de niet-moslims ter gelegenheid van kerst en hoe er moet worden gereageerd als ze ons groeten in dit geval. Is het toegestaan om naar feesten te gaan die ze in dit verband houden?

Hij antwoordde:

Het groeten van niet-moslims tijdens kerst of een van hun andere feestdagen is Haraam volgens overeenstemming van de geleerden, zoals werd verklaard door Ibn ul-Qayyim in zijn boek Ahkaam Ahl ul-Dimmah, waar hij zei:

“Feliciteren van niet-moslims op de rituelen die alleen bij hun horen is bij overeenstemming (tussen geleerden) Haraam, net als hun feliciteren door te zeggen “gelukkige feest toegewenst” of “hopelijk geniet je van je feest”, etc. Als degene die dit zegt gered is van ongeloof, dan is dit nog steeds verboden. Het is alsof je iemand feliciteert voor het buigen voor een kruis of zelfs erger dan dat. Het is een evengrote zonde als iemand feliciteren voor het drinken van wijn, of moorden, of het hebben van verboden sexuele relaties , etc. Vele van degenen die geen respect hebben voor hun religie, vallen in deze fout en zij realiseren niet de aanstootgevendheid van hun acties. Wie een persoon feliciteert voor zijn ongehoorzaamheid (naar Allah) of Bid’ah of ongeloof, stelt zich bloot aan de woede en toorn van Allah.”

Het feliciteren van niet moslims op hun feesten is Haraam voor zover beschreven is door Ibn ul-Qayyim, want het houdt in dat je de rituelen van ongeloof accepteerd en goedkeurd, ondanks dat je ze voor je zelf niet zou accepteren. Maar de moslim dient geen van de rituelen van ongeloof te accepteren of iemand hiervoor te feliciteren, want Allah accepteert geen van hun rituelen zoals Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

Indien jullie niet geloven, voorwaar Allah is onafhankelijk van jullie. MAar Hij houdt niet van ongeloof voor Zijn dienaren. En als jullie dankbaar zijn dan heeft Hij behagen in jullie.” (Soerat az-Zoemar: 7)

“Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen.”  (Soerat al-Maa’idah: 3)

Dus hun feliciteren is verboden, of het om collega’s of anders. Als ze ons begroeten ter gelegenheid van hun feesten, zouden we niet reageren want het zijn niet onze feesten noch worden ze door Allah geaccepteerd. Deze feesten zijn innovaties in hun religies en zelfs degene die voorgeschreven zijn in hun religies, zijn door de religie van Islam geschrapt. Deze religie waarmee Allah de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zond naar de gehele mensheid. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wie een andere religie dan de Islaam zoekt, het zal nooit van hem worden geaccepteerd, en hij zal in het hiernamaals tot de verliezers behoren.” (Soerat Ali’Imraan, vers 85)

Het is Haraam voor een moslim om uitnodigingen op zulke gelegenheden te accepteren want dit is erger dan hun feliciteren vanwege de deelname aan hun feesten.

Evenzo is het verboden voor moslims om de ongelovigen te imiteren door het houden van feesten op zulke gelegenheden, of het uitwisselen van giften, of het geven van voedsel of zoetigheden, of vrij nemen van werk etc., want de Profeet (vrede zij met hem) zei: ” Wie een volk imiteert behoort tot hun.” Sheikh Islaam Ibn Taymiyah zei in zijn boek Iqtidaa’ al-Siraat ul-Mustaqiem Mokhaalifaat Ashaab al-DJahiem: “Imiteren van hen (niet-moslims) in sommige van hun feesten houdt in dat iemand tevreden is met hun valse overtuigingen en gebruiken, en geeft hun de hoop dat ze de kans hebben om de zwakkeren te misleiden en te vernederen.”

(Majmoo’ Fataawa al-Sheikh Ibn ‘Oethaymien,
Boekdeel 3, blz. 44)

En Allah weet het beste.

Islamqa.com