Waarom heeft God ons geschapen?

Waarom heeft God ons geschapen?

Waarom heeft God ons geschapen? Allah zegt in Zijn Boek (de Koran) dat Hij alles niet geschapen heeft voor één of andere dwaas reden. Zo zegt Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Wij hebben de hemelen en de aarde en wat er tussen is niet zinloos geschapen.”
(Koran: Hoofdstuk 44: vers 38)

Hij heeft ons geschapen met als doel Hem alleen, zonder partners of deelgenoten,  te aanbidden. Hierover zegt Hij (interpretatie van de betekenis):

“En ik heb de Djinn’s en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden.”
(Koran: Hoofdstuk 51, vers 56)

Allah heeft het universum geschapen als een test voor ons. Dit leven is niet onze eindbestemming. Het s een test om te kijken wie van ons de beste daden (van aanbidding) verricht, zoals Hij aangeeft:

“Gezegend is Degene in Wiens Hand de heerschappij is. En Hij is Almachtig over alle zaken. Degene Die de dood en het leven heeft geschapen om jullie te beproeven, (en te tonen) wie van jullie de beste daden verricht. En Hij is de Almachtige, de Vergevensgezinde.”
(Koran: Hoofdstuk 67, vers 1-4)

De Koran verteld ons over de aard van de mens en hoe snel we de vele prachtige voorzieningen waar we dagelijks van worden voorzien, vergeten.

“En als tegenspoed de mens treft, dan roept Hij zijn Heer aan, tot Hem terugkerend; maar wanneer hem daarna een genieting van Hem (d.w.z. Allah) geschonken wordt, dan vergeet hij (de tegenspoed) waarvoor hij Hem voorheen aanriep, en kent hij deelgenoten naast Allah toe om van Zijn Weg te doen afdwalen. Zeg (tegen hen ‘O’ Mohammed): “Geniet maar even van je ongeloof: voorwaar, jij behoort tot de bewoners van de Hel.”
(Koran: Hoofdstuk 39, vers 8)

Zullen we alleen gebruik maken van een selectief geheugen en geen aandacht schenken aan hetgeen we te danken hebben aan onze Schepper en Onderhouder? Of zullen we dankbaar zijn, zelfs als we lijden aan een aantal ontberingen of tegenslagen in dit leven?

“Wat de mens betreft, wanneer zijn Heer hem op de proef stelt en hem aanzien geeft en hem genietingen schenkt, dan zegt hij: “Mijn Heer heeft mij geëerd. Maar wanneer Hij hem beproeft, en dan zijn voorzieningen beperkt, dan zegt hij: “Mijn Heer heeft mij vernederd.”
(Koran: Hoofdstuk 89, vers 15-16)

Allah heeft ons geschapen en zoveel gunsten gegeven, en toch zijn we zo zorgeloos over Zijn recht om aanbeden te worden en we ontkennen de Dag des Oordeels waarin we allemaal ondervraagd zullen worden over Zijn Vrijgevigheid richting ons.

“O mens, wat heeft jou weggeleid van jou Heer, de (meest) Edele?
Degenen Die jou geschapen heeft en daarna vervolmaakte en de juiste verhoudingen gaf? In welke vorm Hij ook wilde heeft Hij jou samengesteld? Nee, jullie ontkennen zelfs de Dag des Oordeels.”

(Koran: Hoofdstuk 82, vers 6-9)

Denk dus na over het doel en zin van dit korte wereldse leven. Jij bent niet zomaar doelloos op aarde geplaatst, maar jij bent hier voor een verheven doel; namelijk dat je jouw Schepper die jou op aarde heeft geplaatst en jou voorziet en onderhoudt, dankbaar bent en Hem alleen aanbidt. Zodat jij op de Dag des Oordeels, wanneer je terugkeert naar je Schepper, door Hem beloond wordt omdat je dit verheven doel hebt nagestreefd en toegepast in jouw wereldse leven. En je als beloning in het Hiernamaals voor eeuwig kunt genieten in het paradijs.