Waar komt Allah vandaan? 

Waar komt Allah vandaan: Ééns kwam een joodse man naar cAlie, neef van de Profeet Mohamed (vrede zij met hem) en één van zijn metgezellen,  en vroeg hem:

“Wanneer bestond jouw Heer (Allah) voor het eerst?” de gezichtskleur van Ali veranderde en hij antwoordde: “Hij (Allah) bestond reeds toen er nog geen begin was;  Zijn Wezen werd door niets voorafgegaan; Zijn Bestaan is er zonder oorzaak, en kent geen begin noch een einde. Er komt geen einde aan de  middelen die Hij bezit, omdat allen Hem (de Almachtige) om iets smeken.” Daarna aanvaardde de jood de islam

De Islam vertelt ons dat Allah altijd heeft bestaan en er nooit een tijd geweest is waar Hij niet bestond. Zo gezegd, Hij is de Eeuwige, zonder begin en zonder eind. Hij is de Enige Schepper en Onderhouder van al hetgeen dat bestaat. Allah heeft geen partners of gelijken, noch nakomelingen. Hij is niet wat Hij schept noch is Hij hiermee te vergelijken.

Toen de polytheisten (d.w.z. de veelgodenaanbidders) de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) naar de afkomst van zijn Heer vroegen, openbaarde Allah de volgende verzen  waarin Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (o Mohammed): “Hij is Allah, de Enige. (Hij is) Allah, de Zelfgenoegzame (van Wie iedereen afhankelijk is). Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt. En er is niet één gelijk aan Hem.”
(Koran: Hoofdstuk 112: vers 1-4)

Verder noemt Allah Zichzelf bij een aantal Namen (die gekoppeld zijn aan Zijn Verheven Eigenschappen) en drie ervan zijn:

  • ‘Al-Awwal’ (d.w.z. de Eerste): Allah is de Eerste en kent geen begin. Er is niets dat vóór Hem was of bestond.
  • ‘Al-Aakhir’ (d.w.z. de Laatste): Hij is de Laatste en kent geen eind. Allah heeft altijd bestaan en zal altijd voor eeuwig bestaan.
  • ‘As-Samad’ (d.w.z. de Zelfgenoegzame): Allah is Zelfgenoegzaam van Wie iedereen afhankelijk is. Hij is de Ene die wordt gezocht door Zijn schepping, terwijl Hij geen behoefte naar hun heeft.