Zakaat weigeren te betalen

Vraag:

Wat is het oordeel over een man die getuigt dat er geen god het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah en het gebed verricht, maar geen Zakaat (d.w.z. de verplichte liefdadigheid) betaalt? Als deze persoon weigert om Zakaat te betalen, wordt het dodengebed voor hem verricht als hij sterft?

Antwoord:

Zakaat is één van de pilaren van de Islam en als iemand het opgeeft, ontkennend dat het verplicht is, dan dienen de regels (van Zakaat) aan hem te worden uitgelegd. Als hij echter nog steeds weigert om de Zakaat te betalen (en de verplichting ervan blijft ontkennen), wordt hij als een ongelovige beschouwd en na zijn dood mag het dodengebed voor hem niet verricht worden noch mag hij begraven worden in een islamitische begraafplaats.

Maar als iemand uit gierigheid afziet van het betalen van Zakaat terwijl hij gelooft dat het een religieuze verplichting is, dan zal hij een grote zonde begaan maar hij wordt niet beschouwd als een ongelovige. Als hij in dit geval sterft, dient zijn lichaam te worden gewassen en het dodengebed wordt voor hem verricht en Allah kan hem straffen of vergeven op de Dag des Oordeels.
En het succes komt van Allah. Moge Allahs vrede en zegeningen zijn met onze profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen.

Permanente Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek en Oordelen:

Voorzitter – Sheikh Abdoelaziez Ibn Abdellaah Ibn Baaz
Lid – Sheikh Abdullah Ibn Ghoedayyan
Lid – Sheikh Abdoellah Ibn Qa’oed
Bron: alifta.com Fatwa’s Permanente Commissie, eerste collectie, volume 9, pagina: 185.