Intentie veranderen tijdens het gebed

Vraag:

Is het oké om de intentie voor een (bepaald) gebed te veranderen na aanvang ervan?

Antwoord:

Alle lof aan Allah.

Sheikh Ibn Oethaymien werd gevraagd over het veranderen van de intentie tijdens het gebed. Hij antwoordde:

Het veranderen van de intentie betekent ofwel het (de intentie) veranderen van de ene specifieke handeling naar de andere, of van iets algemeens naar iets specifieks. Dit is niet correct, maar als de intentie veranderd van iets specifieks naar iets algemeens, dan is er niets mis mee.

Bijvoorbeeld:

 • Intentie veranderen van een specifieke handeling naar een andere specifieke handeling:
  Een persoon wil de Soennah (aanbevolen) gebed van Doha (ochtend-gebed) veranderen naar het (verplichte) Fadjr-gebed welke hij gemist heeft en moet inhalen. Hij heeft Takbier (Allahoe akbar zeggen om je gebed te beginnen) gezegd met de intentie om 2 gebedseenheden (Raka’aat) van Doha-gebed te verrichten, vervolgens herinnerde hij zich dat hij Fadjr-gebed nog niet verricht heeft. Dus hij veranderde (zijn intentie tijdens het gebed) het naar Fajr-gebed. Dit is niet geldig, omdat de reguliere Fajr-gebed twee rakaat is waarvoor hij de intentie vanaf het begin van het gebed moet hebben.Een ander voorbeeld is een man die Asr-gebed begon te bidden, maar tijdens het bidden zich herinnerde dat hij Dhohr-gebed niet verricht heeft, dus heeft hij als intentie genomen dat dit gebed als Dhohr-gebed telt. Dit is ook niet geldig, omdat de intentie voor een specifiek gebed er vanaf het begin moet zijn.
 • Intentie veranderen van een algemene handeling naar een specifieke handeling:
  Zoals een persoon die een algemene (d.w.z. vrijwillige) gebed begonnen is en daarna zich herinnerde dat hij Fadjr of de Soennah van Fadjr-gebed niet heeft gebeden. Zodoende veranderde hij zijn intentie naar Fadjr-gebed of de Soennah van Fadjr-gebed. Dit is ook niet geldig.<
 • Intentie veranderen van een specifieke handeling naar een algemene handeling:
  Maar als hij van iets specifieks verandert naar iets algemeens; bijvoorbeeld als hij begint te bidden met de intentie dat het de reguliere Fadjr-gebed is, en dan zich tijdens het bidden herinnert dat hij deze gebed al heeft gebeden. In dit geval kan hij zijn oorspronkelijke intentie veranderen naar de intentie om eenvoudige (vrijwillige) gebed te verrichten.Een ander voorbeeld is dat van een man die het verplichte gebed alleen aan het verrichten, vervolgens komt er een groep langs en de man wil zijn verplichte gebed veranderen naar een vrijwillige gebed waardoor hij het kan verkorten en twee Raka’aat hoeft te bidden zodat hij het verplichte gebed met de groep kan meebidden. Dit is toegestaan, want hij verandert (zijn intentie) van iets specifieks naar iets algemeens.

De principe is dus:

 • De intentie van de éne specifieke handeling veranderen naar de andere is niet geldig
 • De intentie van een algemene handeling veranderen naar een specifieke handeling is niet geldig
 • De intentie van een specifieke handeling veranderen naar een algemene handeling is wel geldig.

(Majmoe’ Fataawa Sheikh Ibn Oethaymien, 12 / vraag nr. 347)

Islamqa.com