Soerat al-Faatiha 

Soerat al-Faatiha is een heel belangrijk onderdeel van het gebed. Het behoort tot de zuilen van het gebed. Dat wil zeggen, dat wanneer je deze Soerah niet in jouw gebed reciteert, dan is je gebed ongeldig. Zo heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd:

¨Er is geen gebed voor degene die het Opening van het Boek (d.w.z. Soerat al-Faatiha) niet reciteert.¨ (Boekhaarie)

Daarnaast is het niet alleen voldoende om deze hoofdstuk uit het hoofd te kennen. Het is ook belangrijk dat je het op een correcte manier reciteert zoals de Profeet (vrede zij met hem) dat heeft gedaan.

Dit kun je leren door aandachtig naar de video te kijken en mee te oefenen in het correct uitspreken van de verzen van al-Faatiha. Daarnaast laat de spreker in de video ons ook zien welke fouten mensen veel maken bij het reciteren van deze Soerah en hoe je deze kunt verbeteren.

Pas bekeerd? Ken je Soerat al-Faatiha nog niet uit je hoofd?

Wanneer je pas moslim bent geworden, en je nog bezig bent met het leren van Soerat al-Faatiha, of je bent er net mee begonnen; dan moet je gewoon je dagelijkse gebeden verrichten. Het maakt dan niet uit of je Soerat al-Faatiha nog niet kent. Want degene die deze Soerah nog niet uit het hoofd hebben geleerd kunnen de volgende lofuitingen opzeggen in hun gebed;

Soebh’aanAllaah, wa l-h’amdoelillaah, wa laa ilaaha illallaah, wa-llaahoe Akbar, wa laa h’awla wa laa qoewwata illa billaah 

(Geprezen is Allah, Alle lof zei Allah, Er is niets of niemand (die het recht heeft aanbeden te worden) behalve Allah, En Allah is de Grootse, En er is geen macht of kracht dan die van Allah)