Wat is Islam – Deel 4

Wat is Islam? – Deel 4: Islam geloof van alle Profeten

4.1 Islam: geloof van alle Profeten

Islam is het geloof van Fitrah (d.w.z. de natuurlijke aanleg) waarop Allah de mensheid schiep. Het is de missie van voorgaande Profeten en Boodschappers. Iedere Profeet riep zijn volk op om de islam te omarmen. Allah (Verheven is Hij) vermeldt in Zijn Voortreffelijk Boek de vader van alle Profeten en Vriend van Allah, Ibrahim (vrede zij met hem):

“En wie keert zich af van de godsdienst van Ibrahim (d.w.z. islamitisch monotheïsme), anders dan wie zichzelf voor de gek houdt? En voorzeker hebben Wij hem uitverkoren in de wereld, en voorwaar, hij behoort in het Hiernamaals tot de oprechten. En (gedenkt) toen zijn Heer tot hem zei: “Onderwerp jezelf (aan Mij; d.w.z. wees een moslim).” Hij zei: “Ik onderwerp mij (als een moslim) aan de Heer der Werelden.” En Ibrahim droeg aan zijn kinderen en aan Ya’qoeb op: “O mijn kinderen, voorwaar, Allah heeft godsdienst voor jullie gekozen, sterft daarom niet, behalve in het geloof van de Islam (als moslims).” (Soerat Al-Baqarah: 132-133)

Allah zond Zijn Profeet Mohammed (vrede zij met hem) met deze voortreffelijke geloof toen de mensen van het Boek, de Joden en Christenen, in een staat van achteloosheid en afwijking verkeerden nadat ze de Thora en de Evangelie, door toe te geven aan hun verlangens, hebben veranderd. Vandaar dat de Joden en Christenen de kant van de ongelovigen van Qoeraysh (d.w.z. de stam waartoe de Profeet behoorden en die in Mekka was) kozen om de Profeet (vrede zij met hem) en zijn missie te verslaan. Met name de Joden waren hier fel in; alhoewel zij hem kenden via hun Boek (de Thora) en zij bevolen waren om hem te volgen en te geloven in zijn missie.
Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis): “Degenen aan wie Wij de Schrift (Joden en Christenen) hebben gegeven, kennen hem (Mohammed vrede zij met hem) zoals zij hun zonen kennen.” (Soerat Al-Baqarah: 286).

Verder is het vermeld in de authentieke Hadieth boek van Moeslim dat Aboe Hoerayrah (moge Allah met hem tevreden zijn) overleverde dat Profeet (Vrede zij met hem) zei: “Bij Hem in wiens handen de ziel van Mohammed ligt, geen Jood of Christen uit deze gemeenschap die van mij hoort en zijn geloof in hetgeen waarvoor ik ben gestuurd niet bevestigd, en in deze staat (van ongeloof) sterft; hij zal één van de inwoners van de Hel zijn.”

Zodoende heeft de Profeet (vrede zij met hem) toen hij zich in Medina vestigde, uitnodigingen gestuurd naar de koningen op aarde uit die tijd om hun tot de Islam op te roepen zodat zij vanuit de duisternis naar het licht werden gebracht.
Het (de missie van de islam) is in enkele woorden door Rabee’ ibn ‘Aamir (moge Allah tevreden met hem zijn) uitgelegd toen de Perzische Commandant, Rustom, hem vroeg: “wie ben je?” Hij antwoordde; “Wij zijn mensen die Allah heeft gestuurd om ieder die Hij wil uit de aanbidding van slaven te halen en te brengen naar de aanbidding van Allah alleen; uit de bekrompenheid van deze wereld naar de uitgestrektheid van deze wereld en het Hiernamaals, en uit de onrechtvaardigheid van andere geloven naar de rechtvaardigheid van de Islam.”

Deze definitieve religie is geopenbaard om zaken recht op juiste orde te stellen en de mensen te leiden naar de goede richting dat onder andere Tawied (d.w.z. geloven dat Allah de Enige Heerser en Schepper is en dat Hij alleen het recht heeft om aanbeden te worden) bevat, het geloven in Zijn Profeten en Boodschappers, (mensen) uitnodigen naar Tawhied en onderwerping aan Allah.

Introductie van de Islam en zijn profijten (Fatwas van Sheikh Ibn Baaz)
Bron: alifta.net

>>> Lees hier Deel 5 <<<